Úvod

JAK POSTUPOVAT PŘI ZÁJMU O UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

Nečekejte na žádnou výzvu školy, do které byli žáci přijati ke studiu, ubytování si musíte zajistit sami, školy ubytování nezajišťují.

  1. Ze stránek stáhněte aktuální přihlášku k ubytování 2024/25.
  2. Přihlášku čitelně vyplňte (hlavně e-mailové adresy jsou někdy nečitelné), podepište, přiložte potvrzení o přijetí ke studiu, pro jednoduchost stačí stáhnout z DIPSy, případně využijte formulář z našich stránek.
  3. Přihlášku odešlete poštou na adresu: Střední škola technická, Kouřílkova 1028/8, 750 02 Přerov. Na obálku napište „PŘIHLÁŠKA DO DM“.
  4. Přihlášku zaevidujeme, přidělíme jí číslo jednací. Číslo jednací Vaší přihlášky Vám zašleme na uvedený email zákonného zástupce žáka.
  5. Po ukončení prvního kola zveřejníme všechna jednací čísla přihlášek žáků, kteří byli přijati k ubytování, na webu dm.kourilkova8.cz. Číslo jednací Vaší přihlášky Vám zašleme na uvedený e-mail zákonného zástupce žáka. Neodesíláme jednotlivá rozhodnutí o přijetí k ubytování, pokud bylo žádosti vyhověno. Kladné rozhodnutí si můžete vyzvednout při nástupu k ubytování.
  6. Na stránkách www.kourilkova8.cz najdete všechny informace k domovu mládeže i školní jídelně. Rovněž jsou zde zveřejněny informace k nástupu k ubytování (kdy probíhá ubytování nově nastupujících i pokračujících žáků, co si mají žáci přivézt s sebou atd.)

OMLUVENKY:

Nepřítomnost svých dětí omlouvejte nejlépe do 19 hodin na email dle patra:

Do předmětu emailu uveďte jméno žáka. Děkujeme za spolupráci.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA DM:
https://kourilkova8.cz/prohlidka/

FACEBOOK:
www.facebook.com/dmprerov

INSTAGRAM:
www.instagram.com/dmprerov_official

PLATBY V DM

Platbu za ubytování ve výši 1600 Kč posílejte vždy do 15. dne předchozího měsíce na číslo účtu: 107-9244120237/0100. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno ubytovaného žáka a variabilní symbol.

Od 1.9.2023 činí vratná záloha na zapůjčené klíče od skříně na osobní věci a od skříňky na obuv 200 Kč. Platí se v hotovosti při nástupu do domova mládeže.

DOMOV MLÁDEŽE V PŘEROVĚ

Domov mládeže je součástí komplexu Střední školy technické a zabezpečuje ubytování vlastních žáků a žáků dalších středních škol v Přerově. Tvoří jej celkem dvě budovy na ulici Bří Hovůrkových 17. Nedaleko domova mládeže se nachází Zimní stadion, kino Hvězda, Nákupní Galerie, Penny Market, vlakové i autobusové nádraží. Centrum města je vzdáleno asi 15 minut pěší chůze.

Motto domova mládeže:

NÁŠ DOMOV JE PRO NÁS DOMOVEM.

Maskot domova mládeže:

Sova Rozárka

Budova DM