Přihláška

  Údaje žáka


  Adresa trvalého bydliště  Škola, kterou bude žák/student navštěvovat

  Kontakt na zákonného zástupce nebo zletilého žáka, na který Vám můžeme zasílat zprávy


  Otec


  Matka


  Jiný zákonný zástupce


  Informace pro vychovatele